logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Søk blant leverandørane i katalogen:
Etater (8)
Maskinentreprenør (19)
Organisasjonar (8)
Tenester (63)
Tidsskrift (7)
Utstyr (96)

Faun naturforvaltning A/S

Fyresdal næringshage
3870 Fyresdal
Besøksadresse:
Epost: hk@fnat.no
Telefon: 350 67700
Faks: 350 67709
Kontaktperson: Helge Kiland/Ole Roer
Webside: www.fnat.no

Registrering av biologisk mangfald og vurdering av verknader

Registrering av biologisk mangfald og vurdering av verknader i samsvar med NVE rettleiar 1/2004
- Fiskeundersøkingar i samsvar med Norsk Standard
- Registrering av elvemusling og andre botndyr
- Kartlegging og registrering av synlege kulturminne

Faun naturforvaltning har 5 tilsette med bakgrunn frå UMB/NLH.
Selskapet er sertifisert av Det Norske Veritas, etter ISO 9001.


Logo, Stor overskrift og klikkbar link kostar kr 100,- pr mnd + mva.
Ta kontakt med nettsideansvarleg Mikkel Aanderaa på mikkel@rlink.no

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager