Bli med på småkraftsamling i Gloppen!


Sandane sett fra Utsikten i Fjellbygda. Foto: Chell Hill / Wikimedia Commons
2. mai er du invitert til småkraftsamling på Sandane i Sogn og Fjordane. Tema blir alt fra politikk og rammevilkår til forsikring, regnskap, service og vedlikehold.

Lagt ut 25/04-2018

Møtet er både for medlemmer og ikke-medlemmer av Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, men kommer du langveis ifra er du selvsagt også velkommen. Her er invitasjonen: 

På gunn av god påmelding er arrangementet flyttet til Gloppen hotell - fortsatt ledige plasser!  

I N V I T A S J O N

 

I samarbeid med Småkraftforeninga arrangerer Accountor Gloppen AS  SMÅKRAFTMØTE på Sandane den 02.05.18

Invitasjonen går både til medlemmer, potensielle medlemmer og  kundar i Accountor.

 

Stad: Gloppen Hotell.

Tid: Onsdag 02.05. kl 18.00 – ca. 20.30

 

PROGRAM

-Aktuelle småkraftsaker – «spørretime»                  Knut Olav Tveit

-Forsikring av småkraftverk                                       Marsh/KLP

 

-Pause, kaffe og lett servering

 

-Småkraftrekneskap                                                   Jon Gimmestad

-Service og vedlikehold på småkraftverk                  Br. Dahl, Jan Helge Solheim

-Kraftlosen og FSE-kurs                                              Terje Engvik

 

 

Representanter fra Marsh, KLP og Småkraftforeniga bur på Gloppen Hotell og alle er hjerteleg velkommen til ei uformell kveldssamling etter møtet.

 

Påmelding:

E-post    gloppen@accountor.no

Tlf          57 86 86 00 (Hilde Mellingen)

 

 

Vi er klar over at det er lammetid og våronn, men vi håper at dei ulike selskapa kan sende ein eller to representantar.