Hell i uhell for Nydal kraft


Her er den nye trafoen installert og vel på plass hos Nydal Kraft etter havariet på den gamle sist uke.
Rune Nydal var heldig og fikk på plass ny trafo i kraftverket bare fire dager etter at den gamle takket for seg. Derned ble produksjonsavbruddet i Nydal Kraft i Førde til å leve med. Nå etterlyser han et beredskapsopplegg for vitale deler til kraftverk.

Lagt ut 05/06-2018

Havariet skjedde sist torsdag. Den gamle ABB-trafoen som hadde gjort jobben siden oppstarten i 2005 sluttet plutselig å virke. Nå var gode råd dyre siden et produksjonsavbrudd selvsagt blir kostbart selv om avbruddsforsikringen jo etter hvert ville slått inn.

 

- Vi var veldig heldige. Gjennom leverandøren vår, HM Elektro, fikk vi kjøpe en 2 MW Møre Trafo fra tre kraftverkseiere i Ryfylke som nettopp hadde spleiset på den for å ha den i beredskap, sier Rune Nydal som i tillegg til å være småkraftgrunder også er styreleder i Småkraftforeninga Sogn og Fjordane.

 

Nydal mener at dette med et beredskapslager for vitale kraftverksdeler er noe som kunne vært satt mye mer i system enn det er i dag.

 

- De tre kraftverkene i Ryfylke opptrådte jo her veldig klokt så dette er et eksempel til etterfølgelse. Samtidig tenker jeg at beredskapsdeler egentlig ville være en forretningside for leverandørindustrien. Om for eksempel en trafo-leverandør lagerholdt de mest aktuelle trafostørrelsene kunne småkraftverkene finansiere det gjennom en abonnementsløsning. Dette burde i sin tur gjøre det mulig å få redusert forsikringspremien, sier han.