Digital sporing av strøm


Hans Petter Kildal er administrerende direktør i Becour.
Fornybarselskapet Becour har fått fire millioner kroner fra Oslofjordfondet for å utvikle et verktøy for digital sporing av strøm. Dette skal koble strømbrukere og strømprodusenter som for eksempel småkraftverk tettere sammen og sette forbrukerne i stand til å gjøre aktive fornybarvalg.

Lagt ut 27/06-2018

Dette fremgår av en pressemelding fra Becour. Her kan du lese hele meldingen: 

"For fem måneder siden satte selskapet Becour seg høye ambisjoner om å styrke markedet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier med mer transparente løsninger. Med støttet fra Oslofjordfondet går de nå i gang med et stort forskningsprosjekt for å digitalisere sporing av strøm.


Markedet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier skaper en økonomisk merverdi for

produsenter av fornybar energi. Hensikten er at denne gevinsten investeres i ny og økt fornybar

produksjon. I dag finnes det ingen garantier for dette, og mye av den økonomiske gevinsten som

skapes forsvinner på ferden fra bruker til produsent. Becour har tatt initiativet til å utvikle en teknologi

for å gjøre ordningen mer pålitelig og effektiv.


Formålet med prosjektet er å utvikle et digitalisert sporingsverktøy som kobler produsenter og

energibrukere tettere sammen. Dermed skal bevisste energibrukere kunne gjøre aktive valg og bruke

sin forbrukermakt til å flytte energimarkedet i en mer fornybar og bærekraftig retning.


"Ved å utvikle et pålitelig sporingsverktøy ønsker vi å styrke det etablerte systemet, og å gi

sluttbrukeren en stemme i energimarkedet. I andre enden av dette prosjektet vil vi sitte med en

løsning som gir økt transparens, økt kundeverdi og økt økonomisk verdi for produsenter av fornybar

energi," sier Hans Petter Kildal, Administrerende direktør i Becour.


Becour mottar nå 4 millioner i forskningsmidler fra Oslofjordfondet for å utvikle denne løsningen.

Samarbeidspartnere i forskningsprosjektet er Østfoldforskning AS, Vestlandsforsking, NMBU, Østfold

Energi AS, Zephyr AS, Smart Energi AS, RECS International, Turku School of Economics og Sariba

AS."


Om Becour

Fredrikstadselskapet Becour AS jobber for å fremme fornybar energi, samt utvikle pålitelige

sporingssystemer i Europa. De bistår bedrifter med å velge fornybar energi – og sikrer at det er

produsentene som sitter igjen med den økonomiske gevinsten av disse valgene. becour.com

For mer