Tilbud om støttemedlemskap i Småkraftforeninga

Småkraftforeninga er en interesseorganisasjon for produsenter av kraft fra mikro-, mini- og småkraftverk. Foreninga har som mål å tilby faglig veiledning og drive en aktiv næringspolitikk for å sikre næringa best mulig rammebetingelser. Foreninga har et nært samarbeid med andre næringsorganisasjoner i det næringspolitiske arbeidet.

Pr. i dag organiserer foreninga størstedelen av småkraftnæringa i landet.

De fleste næringer, og spesielt nye næringer er avhengig av å ha en sterk næringsorganisasjon i ryggen som kan ivareta næringas interesser i det offentlig rom og bidra til utvikling gjennom tilbud om faglig bistand og erfaringsutveksling.

Foreninga utgir publikasjonen Småkraft-nytt fire ganger pr. år. Bladet har et opplag på 2 000 eksemplarer og distribueres til samtlige medlemmer, embetsverket, politikere, interesseorganisasjoner m.fl. I tillegg drifter vi hjemmesiden www.smakraftforeninga.no

Vi ønsker med dette å tilby dere støttemedlemskap i Småkraftforeninga Som støttemedlemmer er dere med på å styrke grunnlaget for foreninga og arbeidet med å legge forholdene best mulig til rette for økt produksjon av småskala vannkraft i Norge.

Som støttemedlem kan vi tilby dere følgende:

Ant. tilsatte hos støttemedlem

1 - 9

10 ­ 19

> 20

Kontingent eksl. mva kr.

6500,-

8.500,-

10.500,-

Antall Småkraft-Nytt

1

3

5

80 prosent rabatt på konferanseavgift Småkraftdagane

Ja

Ja

Ja

Fast logo-oppføring i Småkraft-Nytt

Ja

Ja

Ja

Fast logo-oppføring på våre hjemmesider

Ja

Ja

Ja

Dersom det er spørsmål angående støttemedlemskap, eller om Småkraftforeninga generelt, ta kontakt med daglig leder Knut Olav Tveit (41476390 / knut.olav@smakraftforeninga.no).

På forhånd takk!

 

Med vennlig hilsen

Knut Olav Tveit

Daglig leder