Konsesjonsbehandling

Småkraftforeninga mener det er uakseptabelt at det tar 5 til 6 år å få behandlet en kosesjonssøknad hos NVE. Direktoratet behandlet i 2011 63 småkraftsaker, og det var ved utgangen av året mer enn 600 søknader i kø. Selv uten tilstrømming av nye søknader vil det ta mer enn ti år å komme gjennom søknadsbunken.

Det betyr i praksis at elsertifikatordningen blir sterkt begrenset og at det ikke er mulig å planlegge investeringer basert på elsertifikatprisen. Anlegg som skal motta elsertifikater må være idriftsatt senest 31.12 2020, og bør derfor være søkt om snarest mulig.

Det er derfor svært gledelig at både politisk ledelse i OED og ledelsen i NVE har vært tydelige på at dette ikke er en tilfredsstillende situasjon.

NVE har i løpet av høsten 2011 kalt bransjen inn til dialog og lover tiltak. Det er likevel svært viktig at dette følges over tid og at fortgangen skjer uten at enkelte ressurser holdes utenfor. For den private småkraftnæringen er det svært viktig at alle søknader får en grundig og god behandling.

Nyheter om konsesjonsbehandling:
NVE i dialog om konsesjonsbehandling: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2246
Sertifikatene vil ikke lykkes alene: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2153
Borten Moe: For sent å søke nå: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2220