Etablering

Småkraftforeningas informasjonsarbeid rundt det å drive kraftverk er under stadig utvikling. Vi legger ut ny informasjon etter hvert som den er klar. Oversikten er derfor foreløpig ikke komplett.