Innrapportering

  • Tollvesenet
    Innrapportering av produsert kraft og privat salg kvart kvartal, også innrapportering sjølv om det ikkje er privat salg fra kraftverket.

  • Elsertifikatplikt på kraft selt privat
    Kraftprodusentar som tar ut kraft til eige bruk eller sel direkte til eigne kundar er el.sertifikatpliktige, og må registrere seg i NECS. Her finn du all den informasjonen du treng for å gjere dette etter regelverket.

Småkraftforeningas informasjonsarbeid rundt det å drive kraftverk er under stadig utvikling. Vi legger ut ny informasjon etter hvert som den er klar. Oversikten er derfor foreløpig ikke komplett.