Kraftsalg

  • Nordpool spot
  • Småkraftavtalen
    I tillegg til vannføringen er kraftprisen den viktigste faktoren for inntekter til kraftverket. Som produsent kan du også hente ut en merverdi i form av grønne verdier. Dette kan være Elsertifikater og Opprinnelsesgarantier. Småkraftforeninga har en gunstig avtale med Skagerak Energi på dette området.