Småkraftforeninga

 
Knut Olav Tveit, daglig leder Småkraftforeninga

Småkraftforeninga er organisasjonen for småkraftnæringa og representerer de som eier småkraftressurser, har bygd ut eller ønsker å bygge ut, eller har spesiell interesse for småkraftnæringen.

Foreninga jar rundt 500 medlemmer hvorav ca 270 er kraftverk i drift. Blant medlemmene finnes også noen få vindkraftanlegg. Resten av kraftverkene dekker hele spekteret av småskala vannkraftanlegg, fra mikrokraft på 20 kW til Norges største grunneiereide kraftverk med en installert effekt på 12,8 MW.

Foreninga drifter denne nettsida, gir ut fagbladet Småkraftnytt fire ganger i året og arrangerer en av verdens største faste småkraftmesser, Småkraftdagene, i mars hvert år.

En stor del av foreningas virksomhet er å representere småkraftinteressene i politikk, samfunn og media. Foreninga driver aktivt næringspolitisk arbeid, og får stadig gjennomslag langt ut over organisasjonens størrelse. Foreninga har egen virksomhet opp mot driftsmedlemmene med medlemsforsikring for kraftverk og Kraftlosen som er et system for kvalitetssikring og internkontroll. 

Det arrangeres også faglige kurs for medlemmene. Videre tilbyr foreninga en avtale for omsetning av kraft, advokattjenester og småkraftfaglig rådgivning til rabattert pris, avtaler for omsetning av grønne verdier, gratis adgang til Småkraftdagene og abonnement på Småkraftnytt.
 
Styret velges på årsmøte som hvert år avholdes i forbindelse med Småkraftdagene.
Foreninga har kontorsted i Oslo sentrum og det daglige arbeidet ledes av daglig leder Knut Olav Tveit.

Adresse:
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
Telefon 99 08 08 78
e-post: post@smakraftforeninga.no