logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE reviderer ressurskartleggingsdatabasen

NVE har akkurat startet arbeidet med å revidere ressurskartleggingsdatabasen for småkraftverk.

Lagt ut 05/02-2010

Både kostnadsgrunnlag og hydrologi skal revideres og det tas sikte på å øke kvaliteten på dataene vesentlig. Som kjent er dagens kostnadsnivå fra 2004 noe som opplagt gir en underestimering av utbyggingskostnadene og dermed gir et for stort potensiale. NVE har ikke oppgitt når revisjonen er feridg men forhåpentligvis foreligger den oppgraderte databasen mot slutten av året.

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager