logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fortsatt usikkerhet rundt hvordan et anleggsbidrag skal beregnes

Tilknytning av småkraftverk er ikke lenger noe nytt fenomen, men likevel klarer enkelte nettselskaper å rote det til.

Lagt ut 09/02-2010

Småkraftforeninga får stadig henvendelser fra småkraftverk som skal tilknyttes nettet og som undres over påleggene fra lokalt nettselskap. Kan nettselskapet kreve leverandørspesifikt utstyr? Kan de dimensjonere trafoer større enn det småkraftverket har behov for? Kan de pålegge visse typer kommunikasjonsutstyr? Kan de etablere målere i egne bygg? Er det rimelig at man viser til regler som ennå ikke er vedtatt? osv... Småkraftforeninga har etterlyst kjøreregler slik at nettilknytninger skjer noenlunde etter de samme reglene over hele landet. Anleggsbidragets størrelse bør kun variere med faktiske tilknytningskostnader og ikke etter nettselskapenes forgodtbefinnende. Alle som ikke føler seg komfortable med beregnet anleggsbidrag, bør klage saken inn for NVE.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda