logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Riis-Johansen svarte Lødemel

Olje- og energiministeren har akkurat svart på Bjørn Lødemel sine spørsmål i Stortingets spørretime i dag.

Lagt ut 10/02-2010

Lødemel ga uttrykk for at han både er kritisk til nettutbygginger og prissoner som flaskehalshåndteringsverktøy. Statsråd Terje Riis-Johansen svarte at nettopp et mangelfullt nett gjør det nødvendig med prissoner, og at det ikke går ann å være i mot både nettutbygging og prissoner samtidig. Småkraftforeninga er helt enig med Riis-johansen i denne saka, og mener som statsråden, at manglende satsning på nettutbygging over lang tid, gjør at vi i dag har store problemer med overføringskapasiteten og at man derfor må innføre prissoner som håndterer den manglende nettkapasiteten. Det er også slik at planlegging av nettkapasitet må ta utgangspunkt i topplaster og ikke gjennomsnittslast. Det er jo i topplastperiodene det er mest kritisk å få frem kraften.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda