logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett m.fl. hevder at økt anleggsbidrag gir økt sertifikatpris


Forholdet mellom produkjonskostnader, anleggsbidrag og sertifikatpris (fra NVE)
Flere tunge organisasjoner lobber nå tungt for å få gjennomslag for nye utvidede anleggsbidrag.

Lagt ut 12/02-2010

På den måten vil produsentene betale vesentlig mer for tilknytning av småkraftverkene. Statnett hevder at det er marginalkostnaden for vindkraft som vil bestemme sertifikatprisen og at sertifikatprisene vil for de fleste småkraftverk være høyere enn anleggsbidraget. Småkraftforeninga er skeptisk til denne måten å regne/argumentere på. For det første er ikke sertifikatene en realitet, og hva om de ikke kommer? Vi vet det er valg i Sverige til høsten og det er usikkert hva som vil skje dersom det blir regjeringsskifte. Dernest er det en usikker forutsetning at det vindkraftverkene som vil utgjøre den marginale tilknytningskostnaden. Hva om det ikke blir etablert nye vindkraftparker? Uansett så har det liten hensikt å innføre et nullsumspill med sertifikater og anleggsbidrag, når hele poenget med sertifikatene var å gi et netto tilskudd til produsenter av ny fornybar energi. Småkraftforeninga vil advare mot å bygge op et nytt regelverk knyttet til en sertifikatordning som ennå ikke er spikret. Det vil være langt mer fornuftig å vente til 2012 før man foretar endringer i anleggsbidragsreglene.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda