logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Look to Nord-Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har lagt ut dokumentet "Strategi for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag" ut på høring.

[LINK]

Lagt ut 15/02-2010

Undertittelen er "Status-muligheter-interesser-strategier". Småkraftforeningas foreløpige vurdering er at dette plandokumentet skiller seg klart fra andre tilsvarende planer, ved at småkraftens positive egenskaper og virkninger faktisk er vurdert. For det første skal planen inngå i fylkets og kommunenes klima- og energiplaner. Dette burde være en selvfølge men det er førset gang Småkraftforneinga har sette dette. Dernest vurderes småkraftutbyggingene betydning i distriktspolitikken. Videre er samlet potensial vurdert og plandoukmentet inneholder en oversikt over alle prosjektene i fylket og status mht. konsesjonsbehandling mv. Viktige temaer som nettilknytning, behov for nettutbygging er også tatt med. Planen inneholder selvsagt også forhold som miljøkonsekvenser, vernede vassdrag mv. I det hele tatt synes dette å vær den mest balanserte planen som er produsert til nå. Planen ligger på Nord-Trøndelag fylkeskommunen sine hjemmesider

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda