logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kraftpris mandag: 1,23 kr/kWh i Oslo

Og 4,1 kr/kWh i Midt og Nord-Norge.

[LINK]

Lagt ut 21/02-2010

Årsaken til disse høye prisene er selvsagt kombinasjonen kaldt vær og manglende overføringskapasitet mellom landsdelene. Det er nå tydeig for de fleste at man må planlegge forbruket ut fra topplastperioder og ikke middelverdier. Det er også tydelig at investeringer i nettkapasitet har vært forsømt i mange år. Akkurat det kan Olje- og energiministeren gjøre noe med ved å opprettholde konsesjonene til Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal. Disse linjene vil ikke avhjelpe den bortimot prekære kraftsituasjonen som Norge styrer mot, men vil kunne bedre forsyningssikkerheten i store deler av landet. Se link for prisinfo.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda