logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraften kan være redningenMens flere analytikere nå advarer mot tomme vannkraftmagasiner mot påsken, kan faktisk småkraften seile opp som redningen.

[LINK]

Lagt ut 22/02-2010

Årsaken er at mange småkraftverk vil ha full produksjon lenge før magasinkraftverkene siden de har sine magasiner høyt til fjells. Den kommende våren kan dermed sette småkraften på kartet i et forsyningssikkerhetsaspekt. Småkraftforeninga mener at småkraftens rolle både er undervurdert og underutviklet. Underutviklet fordi småkraftpotensialet av ulike årsaker ikke vil blir realisert før om lang tid, kanskje aldri hvis dagens ekskluderende sumvirningspolitikk blir videreført. Småkraftforeninga mener at tørråret 2009 i kombinasjon med kuldeperioden i vinter, har vist at man må planlegge for topplaster, økt effektforbruk og økt befolkningsutvikling. Det gjelder både behovet for overføringsnett og i forhold til offentlige samtykker. Mange industribedrifter stenger virksomheten når kraftprisen når visse smerteterskelverdier. Svenske Holmen har varslet at de vil stenge all produksjon i Sverige, og trolig vil Norske Skog og en rekke annen kraftkrevende industri vurdere det samme. Se link for mer info.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda