logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NorNed feil lokalisert

TenneT, som er den nederlanske systemoperatøren, har lokalisert feilen på NorNed kabelen.

[LINK]

Lagt ut 22/02-2010

Feilen ligger om lag 70 km til havs, og reparasjonen er avhengig av et kabelleggingsskip er på plass. Det vil trolig ta en god stund før feilen blir reparert. NorNed kabelen er viktig for å eksportere/importere kraft fra/til Sør-Norge. Se link for mer info.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo