logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nytt prisområde fra 15. mars


Kraftsituasjonen i Norge, fra Statnett
Statnett varsler et nytt prisområde på Vestlandet (NO5) fra 15. mars.

[LINK]

Lagt ut 23/02-2010

Det nye området omfatter nordvestre delene av Rogaland, vestre deler av Hordaland og hele Sogn og Fjordane. Samtidig markerer Statnett hele dette området med gult dvs. at kraftforsyningen er stram. se: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Produksjon-og-forbruk/Kraftsituasjonen/ Småkraftforeninga mener dette viser at kraftkrisa brer om seg. Å dele inn landet i ytterligere ett prisområde viser at situasjonene er alvorlig. Likevel er bruken av prisområder kun et temporært nødtiltak som ikke løser de underliggende problemene som er manglende overføringskapsitet og redudusert kraftproduksjon. Nå må Regjeringen komme på banen med konkrete planer for hvordan kraftforsyningen i Norge kan bedres og vi forventer at de omsøkte sentralnettsprosjektene nå får grønt lys fra OED.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda