logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fyllingsgraden nærmer seg 40%


Grafikk NVE
Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,3 prosenteiningar mot 3,4 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 55,6 prosent. Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 45,1 prosent, mens Sørøst-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 36,0 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 43,8 prosent.

[LINK]

Lagt ut 24/02-2010

2010 Veke 7 Område Relativ fyllingsgrad og endring Heile landet 40,9 - 3,3 Område 1 36,0 -3,7 Område 2 45,1 -3,6 Område 3 43,8 -2,8 *Tal ved utgangen av veka Se link for mer info.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda