logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fritak fra elavgifta

Mange småkraftverk har i disse tider redusert eller ingen egenproduksjon.

Lagt ut 24/02-2010

De må da kjøpe strøm fra everket for å drifte kraftstasjonen. Dette kan være kraft til oppvarming m.v. I følge lovverket så er et slikt forbruk som altså går til drifting av kraftverket fritatt fra elavgiften. Elavgiften er drøyt 10 øre/kWh.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda