logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ubalansert småkraftplan i NordlandNordland fylkeskommune har lagt ut utkast til småkraftplan på høring, og Småkraftforeninga har avgitt en uttalelse.

[LINK]

Lagt ut 26/02-2010

Kortversjonen av planene er at den fremstår som en ren verneplan og hvor NVE som konsesjonsmyndighet blir kraftig svekket. Planen skal nyttes som grunnlag for innsigelse i forhold til konsesjonsbehandlingen jf. energiloven og som grunnlag for innsigelse og klage ved behandling etter plan- og bygningsloven. Planen har så vidtrekkende restriksjonsbestemmelser at den, hvis den blir vedtatt slik den nå fremstår, vil legge et lokk over det meste av småkraftutbyggingene i Nordland fylke. Det er også et åpent spørsmål om grunneiers og fallrettighetseiers rettsvern blir svekket og om innskrenkningene i tapt byggesjans omfattes av et erstatningsvern. Småkraftforeningas anbefaling er at planen trekkes tilbake for omarbeiding på en rekke vesentlige punkter. Se link til Småkraftforeningas høringsbrev.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda