logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett har søkt om dispensasjon

Statnett har nå sendt søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for oppstart av reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna.

[LINK]

Lagt ut 02/03-2010

Hensikten er å kunne benytte reservekraftverkene i tilfelle feil i kraftsystemet som forsyner Midt-Norge med strøm. Bakgrunnen for søknaden er den stramme kraftsituasjonen i området. Småkraftforeninga skal ikke mene mye om mobile gasskraftverk men dette er jo uansett ingen varig løsning. Det som imildertid er en varig løsning er å realisere de planlagte kraftlinjene i området i tillegg til å legge til rette for ny produksjon. Se link for mer info.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda