logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Frp med spørsmål til Olje- og energiministerenDet er i dag spørretime i Stortinget og Frp har formulert to spørsmål til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

[LINK]

Lagt ut 03/03-2010

Både Oskar Jarle Grimstad og Ketil Solvik-Olsen har kommet med spørsmål (under): 17. Fra Oskar Jarle Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren I forbindelse med behandling av St.prp. nr. 37 for 2008-2009 vedrørende finanskrisepakken foreslo Fremskrittspartiet økt støtte til utbygging av fornybar energi i Midt-Norge. Denne vinteren har for alvor vist behovet for mer kraft i Midt-Norge. Vil statsråden nå sørge for at det kanaliseres økte midler til utbygging av (fornybar) energi, samt vurdere å etablere et støtteprogram for slik utbygging i spesielle geografiske områder, denne gangen direkte knyttet til Midt-Norge-regionen? 18. Fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren Kraftsituasjonen er anstrengt flere steder i landet og statistikken viser at mange av vannmagasinene har laveste fyllingsgrad på mange år. Da Senterpartiet var i opposisjon fremmet de et forslag om å innføre krav til magasinfylling i vannkraftverk på ulike årstider. Hvordan har statsråden fulgt dette opp i regjering, og hvordan vil statsråden sikre og unngå problemer med forsyningssikkerheten denne våren, som følge av tomme vannmagasin? Småkraftforeninga vil legge ut svaret fra Riis-Johansen når det foreligger. Se link til spørretimen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda