logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga drøftet anleggsbidragssaken med OED

Småkraftforeninga var i dag i møte i Olje- og energidepertementet og drøftet forslag til nye anleggsbidragsregler med rådgiver Ivar Vigdenes og statssekretær Sigrid Hjørnegård.

Lagt ut 04/03-2010

Småkraftforeninga er som kjent svært skeptisk til NVEs anbefalinger til OED som åpner for å kunne innkreve et utvidet og vesentlig større anleggsbidrag enn i dag. Småkraftforeninga mener primært at man ikke kan knytte opp et kommende sertifikatmarked opp mot nye anleggsbifdragsregler før sertifikatmarkedet faktisk er innført. Dernest er det et poeng at et redusert eller intet anleggsbidrag vil kunne rette opp skjevheten i nettap mellom landene, hvor Sverige har et vesentlig lavare marginaltap enn Norge. Dette vil i stor grad kunne innvirke på hvor fremtidige investeringer vil bli lokalisert, og noe gunstigere anleggsbidragsregler vil kunne rette opp noe av denen skjevheten. Småkraftforeninga kom også innom behovet for en rask avklaring av konsesjonen til Ørskog-Fardal linja, uten at departementet kunne antyde noe utfall i saken.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda