logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett søker om konsesjon for spenningsoppgradering

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett for spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV kraftledning fra Kristiansand til Bamle.

Lagt ut 09/03-2010

Søknaden gjelder et strekk på 147 km hvor kapasiteten økes fra 300 til 420 kV. Statnett begrunner søknaden med et generelt behov for økt overføringskapsitet pga. at kraftoverskuddet i Sør-Norge øker. NVE gjennomfører en elektronisk høring og søknaden er tigjengelig på www.nve.no/kraftledninger. Eventuelle merknader til søknaden må sendes NVE innen 14. mai 2010.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda