logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Positiv småkraftundersøkelseSweco har på oppdrag for NVE sett på sumvirkninger m.v. av småkraftetableringer.

[LINK]

Lagt ut 15/03-2010

Undersøkelsene er foretatt i Austefjorden på Sunnmøre. Landskapspåvirkning, bunndyr og botanikk er blitt vurdert. De foreløpige resultatene viser at småkraften kommer relativt godt ut av undersøkelsen, og det ble blant annet ikke funnet vesentlige negative sumvirkninger. Se link til en kortfattet presentasjon (nest nederst).

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager