logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftseminar i VrådalTelemark Bondelag, Faun Naturforvaltning, AT Skog, Småkraftprosjektet i Norges Bondelag og Småkraftforeninga inviterer til Småkraftseminar i Vrådal 24. mars på Quality Straand Hotell i Vrådal.

[LINK]

Lagt ut 20/03-2010

Seminaret har som mål å skape økt interesse og kunnskap om småskala kraftproduksjon. Økt lønnsomhet med grønne sertifikater. Gi informasjon som grunnlag for et første skritt mot utbygging. Informere rettighetshavere om ulike alternativ for finansiering i egen regi eller i samarbeid med andre aktører. Program: Fra kl.09.30 Kaffe/te og rundstykke 10.00-10.15 Åpning v/ arrangørene 10.15-10.30 Kort oversikt over småkraftnæringa og arbeidet i Småkraftforeninga v/ Bjørn Lauritzen 10.30-11.00 Erfaringer med småkraft i Telemark v/ grunneier Gunnar Wraa. 11.00-11.45 Fallretter, grunneiersamarbeid og avtaler v/ prosjektleder Terje Engvik 11.45-12.45 Lunsj 12.45-13.30 Planlegging, prosjektering og konsesjonsbehandling av småkraftverk v/ konsulent Jan Ove Øksendal 13.30-14.00 Småkraftøkonomi, grønne sertifikater og kraftmarkedet v/ Bjørn Lauritzen 14.00-14.30 Kaffepause 14.30-15.00 Småkraftfinansiering v/Bjørn Aage Seem Holmen, Norsk Kraft AS 15:00-15.30 Åpen post – spørsmål/ diskusjon 15.30-15.45 Avslutning Se link for fullstending info. Velkommen!

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda