logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kraftverksbefaring Imsland Kraftverk


Imsland kraftverk, foto_Karen Anna Kiær
Det andre kraftverket som fikk besøk av deltagerne fra Småkraftdagene var Imsland kraftverk AS.

Lagt ut 22/03-2010

Imsland kraftverk eies i hovedsak av Fjellkraft AS. Kraftverket har følgende data: Imsland Kraftverk er lokalisert i tettstedet Imsland i Vindafjord kommune, om lag 70 km kjøring øst for Haugesund. Fjellkraft inngikk avtale om utvikling av kraftverket i 2005, og ble tildelt konsesjon i 2007. Kraftverket vil utnytte vannføringen i Imslandselven mellom Ølmedalsvannet og Imslandsjøen, og er forventet ferdigstilt november 2009. Kraftverket, som benytter et netto fall på ca. 105 meter, bygges utelukkende i fjell. Vannveien består av en tilløpstunnel på 950 meter som munner ut i maskinsalen der to Francisturbiner på henholdsvis 3,2 og 2,2 MW monteres. Fra maskinsalen føres vannet til Imslandselven gjennom en 50 meter lang utløpstunnel. Utbyggingen skjer i regi av et eget prosjektselskap, Fjellkraft Imsland AS, der Fjellkraft eier ca 91 % av aksjene. Anleggsarbeidene i Imsland utføres av AF Gruppen, mens den elektromekaniske pakken leveres av Kap Horn Energi AB. Både i planleggingen og under byggingen er det lagt spesiell vekt på å ta hensyn til annen næringsvirksomhet og bygdas særpreg. Prosjektet ledes av Thomas Hunstad i Fjellkraft AS. Småkraftforeninga ønsker lykke til med oppstart og drift.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda