logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Norges Vel skal kartlegge manglende småkraftutbgginger

NVE har engasjert Norges Vel for å undersøke hvorfor så mange planlagte mikro- og minikraftverk likevel ikke blir realiserte.

Lagt ut 23/03-2010

Småkraftforeninga kjenner til dette og mener at årsaken først og fremst dreier seg om økonomi. Mindre utbygginger får ofte en høyere utbyggingspris per kWh enn større anlegg. Ofte kommer eiendomsskatten som en ekstra byrde og flere sier de har droppet planene etter at kommunene innførte eiendomsskatt. Hele 68% av kommunene i Norge har nå innført eiendomsskatt. Småkraftforeninga har tatt til orde for en gjennomgang av eiendomsskattesystemet siden denne skatten er mest belastenede for marginale anlegg, dvs. de med en høy utbyggingskostnad.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda