logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Siri Meling har tatt opp konsesjonskøen med Olje- og energiministerenSiri Meling (H) setter spørsmål med effektiviteten til NVE.

[LINK]

Lagt ut 24/03-2010

Hun vil stille følgende spørsmål i spørretimen i dag: 12. Fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren NVE har til behandling 6 konsesjonssøknader for mikro-, mini- og småkraftverk i Bjerkreimsvassdraget. Disse søknadene har vært til behandling i alle relevante instanser og det ble gjennomført befaringer sommeren 2009. Alt skulle således ligge til rette for en effektiv behandling i NVE. På grunn av interne omprioriteringer i NVE er disse søknadene nå lagt på vent til september 2010. Vil statsråden ta grep som sikrer en bedre fremdrift i saksbehandlingen av disse 6 søknadene samt tilsvarende saker? Se link til svaret.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda