logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Solvik-Olsen med skriftlig spørsmål om vassdragsvern


Ketil Solvik-Olsen, foto_Bjørn Lauritzen
Frps Ketil Solvik-Olsen har formulert et skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren.

Lagt ut 27/03-2010

Spørsmålet er som følger: "Stortinget, 29. mars 2010 Stortingets president Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til olje- og energiministeren: Norge har offisielt vernet om lag 45 TWh vannkraft for å ivareta viktige naturverdier. Samtidig melder Småkraftforeningen at sumvirkninger og INON brukes som hjemmel av NVE til å avslå konsesjoner i vassdrag som ikke er vernet. Det indikerer jo at NVE egentlig mener vassdraget burde vært vernet. Hva er begrunnelsen, og hvilken hjemmel ligger til grunn, for at sumvirkninger i ikke vernede vassdrag skal kunne medføre konsesjonsavslag? Begrunnelse: Skriftlige spørsmål Ketil Solvik-Olsen" Småkraftforeninga er glad for at Solvik-Olsen setter fokus på en viktig problemstilling. Småkraftforeninga frykter at fylkesvise planer sitt fokus på blant annet INON-begrepet, vil kunne medføre restriksjoner tilsvarende de som finnes innenfor vernede vassdrag også uten for vassdragsvernet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda