logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Riis-Johansen inviterer til samråd i Trondheim

Bakgrunnen skal være at statsråden ønsker å høre synspunktene til en rekke representanter fra landsdelen.

Lagt ut 06/04-2010

Riis-Johansen har invitert representanter for landsdelens folkevalgte organer, nærings- og arbeidstakerorganisasjoner, kraft- og nettselskap og miljøorganisasjoner er invitert til samrådet. Underlig nok er ikke Småkraftforeninga invitert til tross for at våre medlemmer i meget stor grad bidrar positivt til både kraftbalansen og forsyningssikkerheten i regionen. I Møre og Romsdal er det 86 små kraftverk, totalt med en samlet ytelse på 180 MW og etter 01.01.2004 er det realisert 32 nye små kraftverk med en effekt på 90 MW ren kraft. Tilsvarende er det i Trøndelag 98 små kraftverk, totalt med en ytelse på 115 MW og etter 01.01.2004 er det realisert 35 nye små kraftverk med samlet en effekt på 24 MW ren kraft. I begge fylka er det et betydelig småkraftpotensiale som ikke er realisert.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda