logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga og G4 bak felles utspill

G4 og Småkraftforeninga går nå sammen om et felles utspill knyttet til nettproblematikken.

Lagt ut 14/04-2010

Bakgrunnen for samarbeidet er blant annet forslaget som foreligger om et utvidet anleggsbidrag og en sammenblanding av sertifikatene og anleggsbidrag (som i realiteten medfører at sertifikatene vil gå til nettinvesteringer og ikke til ny produksjon). I tillegg settes det fokus på den lammende situasjonen hvor siste utbygger må bekoste nettutbyggingen der nettet er fullt. Det er utarbeidet en felles folder som gir en oversikt over manglende rammebetingelser og som foreslår en løsning på nettfinansieringen. Vår holdning er at kraftnettet er felles infrastruktur akkurat som veier og jernbane. - Felles infrastruktur bør betales av alle som nyter godt av det, ikke bare kraftprodusenten. - Nettutbygging utløst av fornybar energi bør finansieres over sentralnettstariffen. Folderen vil bli distribuert til sentrale beslutningstagere på Stortinget og i Olje- og energidepartementet. G4 består av de offentlige utbyggingsselskapene Småkraft AS, Elvekraft AS, Norsk Grønnkraft AS og Fjellkraft AS.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda