logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tussa Nett tar bladet fra munnen.

Tussa Nett sier nå rett ut at de mener småkraftutbyggerne selv må bekoste nødvendig nettkapasitet i fremtiden.

[LINK]

Lagt ut 15/04-2010

Dermed flagger de på en tydelig måte det som er en generell holdning hos nettselskapene, nemlig en en betydelig vilje til å skjerme forbruket for kostnader mens produsentene må ta hele regningen selv. Nettsjef i Tussa Nett Rune Kiperberg sier til Sunnmørsposten at i framtida vil småkraftutbyggjarar truleg sjølve måtte betale for nettkapasiteten. Kiberberg har overhodet ikke tatt inn over seg overordnede politiske målsetninger om økt produksjon av ny fornybar kraft. Hvis alle nettkostnader skal veltes over på småkraftprodusentene så betyr det kroken på døra for de fleste prosjekter under planlegging. Det er også en underlig holdning å skjerme forbruket for økte kostnader når det også er en overordnet politisk målsetning å redusere forbruket, samtidig som man ønsker å gjøre det dyrere å få frem ny produksjon. Se link til oppslag i SMP.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda