logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett har analysert vinterens pristopper

Statnett har sett på årsakene til ekstremprisene vi opplevde i Midt-Norge i vinter.

Lagt ut 21/04-2010

Høyt forbruk og lav produksjon er ikke overraskende trukket frem som hovedårsakene. De har videre kommet til at det høye forbruket skyltes en kald værtype. For en mer nyansert analyse vises det til Statnett sine hjemmesider (link). http://www.statnett.no/no/Nyheter-og-media/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv---2010/Begrenset-produksjon-hoyt-forbruk-og-lav-prisfolsomhet-ga-vinterens-pristopper/

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo