logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nettmøte i Oslo


Rune Skjevdal og Peter Kildal fra G4, foto_Bjørn Lauritzen
Småkraftforeninga og Småkraftalliansen G4 gjorde felles sak på et kontaktmøte ledet av Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Lagt ut 22/04-2010

Riis-Johansen ønsket innspill om aktuelle nettspørsmål og G4 og Småkraftforeninga la frem forslag til løsning på nettfinansiering hvor nettutbygging utløst av fornybar energi finansieres over sentralnettstariffen. Småkraftforeninga og G4 fremførte også en kritikk av NVEs utredningsrapport som i for liten grad har vurdert våre innspill og generelt sett legger opp til at småkraftprodusentene skal betale for nytt nett. Det kan tydeligvis ikke gjentas for ofte at kraftnettet er felles infrastruktur akkurat som veier og jernbane, og at det er opplagt at dette er et ansvaret er felles for hele nasjonen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda