logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Midt-Norsk kraftopprør mot regjeringen

På et kraftmøte på Rica Hell fikk regjeringen kraftig kritikk av egne partifeller.

[LINK]

Lagt ut 23/04-2010

Representanter fra Ap, Sv og Sp tok til kraftig motmæle mot regjeringens energipolitikk i regionen og de mener regjeringen har sviktet Midt-Norge. Småkraftforeninga mener dette er kraftig kost for regjeringen og mener at Riis-Johansen som et strakstiltak må gi konsesjon til Ørskog-Fardal linja. Det vil ikke bli noen varig løsning verken på forsyningssikkerheten eller kraftbalansen i regioen før den linja er operativ. Småkraftforeningas styremedlem Egil Berge (Sp) deltok forøvrig på møtet. Se link for mer info.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda