logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Målselvprogrammet er klart

Programmet for småkraftseminaret i Målselv 2. juni er nå klart.

[LINK]

Lagt ut 27/04-2010

Det legges opp til en bred gjennomgang av temaet hvordan realisere et småkraftverk og med mulighet for et kraftverksbesøk. PROGRAM: Næringshagen i Målselv – med tilbud om etterfølgende kraftverksbesøk i Dyrøy Program: 09:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:30 Åpning og presentasjon av arrangørene. Ressursgrunnlaget for småkraft 10:30-11:15 Fallretter, grunneiersamarbeid og utbyggingsmodeller Terje Engvik, Bondelagets Småkraftprosjekt 11:15-11:45 Planlegging av kraftverk i egen regi Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga 11:45-12:30 Konsesjonssøknad og konsesjonsbehandling NVE 12:30-13:15 Lunsj 13:15-13:55 Småkraft – kommunens rolle Plansjef Gunnar Olav Furu i Sunndal kommune/Grønne Energikommuner 13:55-14:35 Finansiering av småkraftverk Landkreditt 14:35-14:50 Kaffepause 14:50-15:05 Etablering og drift av kraftselskap Terje Engvik, Bondelagets Småkraftprosjekt 15:05-15:30 Viktige næringspolitiske saker for småkraftnæringa Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga 15:30-15:45 Presentasjon av Sandvik Energi Turbinleverandøren Energi Teknikk A/S 15:45-16:00 Åpen post, avslutning av seminaret 16:00-19:00 Tilbud om befaring til Sandvik Energi i Mølnelva ved Skøvatnet i Dyrøy (1,2 MW installert effekt, 99 m fallhøyde). 45 min. kjøring i privatbiler Påmelding: Til Troms Bondelag innen 25. mai. Tlf: 77 00 20 30 / e-post: troms@bondelaget.no Informasjon: Fra arrangørene og prosj.leder Terje Engvik i Bondelagets småkraftprosjekt, Tlf. 57 83 70 86/975 17 111, e-post terje.engvik@bondelaget.no Deltakeravgift: Kr. 200 inklusiv enkel servering. Målgruppe: Fallrettseiere, politikere og planleggere i offentlig sektor, entreprenører og alle andre småkraftinteresserte. Se link til eget programark.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda