logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Representantforslag om INON behandlet i Energi- og miljøkomiteenINON, som står for Inngrepsfrie naturområder i Norge, har vært behandlet i Stortinget.

[LINK]

Lagt ut 02/05-2010

INON har tradisjonelt vært et av miljøvernsidens trumfkort i en rekke saker knyttet til grunneiernes mulighet til å utnytte egne ressurser, deriblant egne fallretter til småkraftutbygging. Tydeligst er dette kommet frem i de kommende fylkesplanene for småkraftverk (Nord-Trøndelag unntatt). INON brukes i flere av planene aktivt til å hindre småkraftutbygginger. Småkraftforeninga er derfor glade for at Energi- og miljøkomiteen faktisk er enig i at det er behov for en gjennomgang og revisjon. For selv om INON i utgangspunktet kun var ment å være retningsgivende, finnes det mange eksempler på at forvaltningen har praktisert begrepet som om den var bindende. Dok. 8:37 om inngrepsfrie naturområder er altså nå ferdigbehandlet i Energi- og miljøkomiteen, som innstiller til Stortinget at saken vedlegges protokollen. Følgende forslag har dermed fått komiteens støtte: «Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget, som både drøfter og fremmer forslag til konklusjoner, knyttet til blant annet hvordan inngrepsfrie naturområder – INON – bør defineres i Norge basert på norsk natur og kulturhistorie, hvilke tekniske tiltak som skal definere INON, hvilke kategorier INON bør ha, hvilken vekt INON med eventuelle kategorier skal ha i forhold til andre samfunnshensyn og på hvilken måte forvaltningen skal tillegge INON relevans og vekt ved avgjørelse av enkeltsaker.»

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda