logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Energi Norge angiper småkraften - igjen


Erik Skjelbred
Erik Skjelbred i Energi Norge sier til Montel at samfunnet hadde vært bedre tjent med at vannet ble samlet opp i store kraftverk, i stedet for i en serie småkraftverk slik dagens skattesystem legger opp til.

Lagt ut 04/05-2010

Skjelbred, som forøvrig har sagt opp sin stilling og skal begynne hos Statnett, sier at dagens skattesystem fører til at det bygges en haug med små anlegg, framfor at vannet tas inn i store kraftverk. Småkraftforeninga merker seg at Energi Norge faller tilbake til tidligere synder. Nå brukes skattesystemet som brekkstang på hvorfor det bygges småkraftverk og ikke magasinkraft. For et par år siden fikk de Norsk institutt for vannforskning til å mene noe av det samme. Småkraftforeninga mener det er spesielt at Energi Norge legger opp til en slik polarisering mellom små og store utbygginger. Nå skal ikke Småkraftforeninga ramse opp alle fordelene småkraften har i forhold til magasinkraften, men faktorer som kortreist kraft, mer effektiv utnyttelse av nettet, reduserte marginaltap i tillegg til vesentlig mindre negative miljøkonsekvenser er noe. Småkraftforeninga mener Energi Norge blander "samfunnet" med "Energi Norge" for det er ingen tvil om at Energi Norges medlemmer er best tjent med at det bygges ut magasinkraft og ikke småkraft. Og akkurat det kunne Energi Norge sagt rett ut noe som ville ha vært en ærlig sak.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda