logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kraftverk over 1 MW fortsatt utenfor

Det er ingen støtte å få i Senterpartiet for å få endret datoen i overgangsordningene fra 07.09.2009 til 01.0.2004.

Lagt ut 04/05-2010

Etter det Småkraftforeninga kjenner til er det ikke aktuelt for Senterpartiet å ta initiativ til en utvidet overgangsordning slik at alle med byggestart etter 01.01.2004 får bli med i ordningen som lovet. Her har regjeringspartiene konkludert og alt er spikret fast. Opposisjonen har fremmet et Dok. 8 forslag som om kort tid vil bli behandlet i Stortinget. Men det er altså ingenting som tyder på at Senterpartiet vil stemme for opposisjonens forslag selv om de i utgangspunktet er enige i forslaget. Slik flertallet er i Stortinget i dag ser det derfor ikke lyst ut for å få til en endring selv om saken er klar og ordningen urettferdig i forhold til alle lovnader, Stortingsmeldinger og andre dokumenter fra perioden 2004 – 2008. Småkraftforeninga gir imidlertid ikke opp og vil fortsatt arbeide for en utvidet ordning, men realitetene er nok slik at det eneste halmstrået vi nå har å holde oss fast, i er endringer i selve regjeringssammensetningen - men det har jo skjedd før.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda