logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Skumvoll med sertifikatspørsmål til Riis-Johansen


Henning Skumvoll
Frps Henning Skumvoll, som sitter i Energi- og miljøkomiteen, har i dag sendt et skriftlig spørsmål til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

[LINK]

Lagt ut 06/05-2010

Spørsmålet er gjengitt under: "Den Rød-Grønne regjeringen skal innføre Grønne sertifikater i 2012. All fornybar energi bygget etter 7.9.2009 nyter godt av denne ordningen. Tidligere bygget anlegg får ikke tilskudd. Kvinnherad kommune har dårlig økonomi, og vært på Robekk-listen. Utbygget småkraft i kommunen er ca 120 GWh. Med den svenske ordningen på 20 øre /kWh ville dette gi et tilskudd på over 20 mill kr. Kvinherad kommune ville da få større skatteinntekter. SP hevder ofte å være distriktspartiet. Er statsråden bekvem med at det ikke vil bli gitt tilskudd til småkraftverk bygget i perioden 2004 til september 2009?" Følg linken til spørsmål og bakgrunn. Småkraftforeninga vil gjengi svaret fra Riis-Johansen når det foreligger.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda