logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Svensk småkraftforening er 30 år


Arbetets museum Norrkjøping, foto_Bjørn Lauritzen
Småkraftforeninga deltar på Svensk vattenkraftforenings og Sero's 30-års jubileumsarrangement i Norrkjøping i dag og i morgen.

[LINK]

Lagt ut 07/05-2010

Svenske Sero er parablyorganisasjonen som favner all fornybar energiproduksjon i Sverige, deriblant den svenske småkraftforeningen. Arrangemenet innheholder en seminardel hvor blant annet det kommende sertifikatmarkedet vil bli diskutert. Småkraftforeninga vil også gi en presentasjon av småkraften i Norge. Fakta om den svenske småskala vannkraften: * Det finnes om lag 40 000 fall, men kun 5% utnyttes til småkraftproduksjon. * Det finnes om lag 4100 kraftverk men om lag 2100 er nedlagde. * Årlig produksjon fra småkraften i Sverige er 4,3 TWh. * Gjenstående potensiale som først og fremst kommer fra å sette i drift nedlagte småkraftverk, er om lag 2,7 TWh. I sum kan småkraften nå 7 TWh årlig hvilket er om lag 10% av totalproduksjonen fra vannkraft i Sverige.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda