logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga holdt fordrag på NTNU


Trond Ryslett på NTNU
Småkraftforeninga var invitert til å holde et foredrag en internasjonal konferanse på NTNU Trondheim hvor temaet var norsk småkraftnæring.

[LINK]

Lagt ut 08/05-2010

Det var styreleder i Småkraftforeninga Trond Ryslett som holdt foredraget for en delegasjon fra EU-området. Konferansen var en ded av S.M.A.R.T programmet: “Strategies to proMote small scAle hydro electRicity producTion in Europe” Ryslett gikk gjennom alle de viktigste barrierene så som nettilgang, finansiering av nett, mangel på støtteordninger, konsesjonsprosessen og ikke minst skattemessige forhold. Småkraftforeninga ga også en generell orientering av det norske kraftmarkedet m.v. Se link for info om SMART-programet.

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager