logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Flere småkraftrelevante saker til behandling


Foto_Bjørn Lauritzen
Flere saker som direkte vil påvirke småkraftbransjen er til behandling i Stortinget denne våren.

Lagt ut 11/05-2010

Dette gjelder dok. 8 forslagene om å heve konsesjonsgrensen for småkraftverk i vernede vassdrag fra 1 MW til 3 MW (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46600), forslag om inngrepsfrie naturormåder -INON (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=45158) og ikke minst forslag om å fjerne 1 MW grensen gjeldende overgangsreglene knyttet til grønne elsertifikater (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46057). Småkraftforeninga kommer tilbake med referater fra Sortingsbehandlingene (INON ble behandlet i går). Sertifikatssaken vil bli behandlet i Stortinget i begynnelsen av juni og vi oppfordrer berørte småkraftseiere å komme til Oslo for å overvære debatten. Vi vil informere om dato for behandling når det er endelig fastsatt.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda