logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Produsentene får ikke innsyn i marginaltapsberegningene

OED har nylig avslått et krav om innsyn i marginaltapsberegninger.

Lagt ut 11/05-2010

Flere av Småkraftforeningas medlemmer har ønsket å etterprøve nettselskapenes marginaltapsberegninger med et nøytralt og uavhengig konsulentselskap. Dette forutsetter imidlertid at underlagsdataene oversendes til den som skal forestå beregningene. OED avviser imidlertid klagen på manglende innsyn og utlevering av data. Nettselskapene får også medhold i å nekte også å svare på en rekke andre relevante forhold som berører beregningen av nettariffer. Nettselskapene får dermed en utvidet fullmakt til selv å bestemme hva slags og hvor mye informasjon som skal sendes produsentene - som da er svært begrenset. Dette er uakseptabelt og Småkraftforeninga kjenner ikke til andre bransjer hvor man holder hemmelig underlagsdataene ved fakturering. Småkraftforeninga vil gå videre med saken og vil nå arbeide politisk for å få til en endring i NVEs og OEDs praksis og holdning.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda