logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Rogaland starter arbeidet med småkraftplan

Rogaland fylkeskommune varsler at de har startet arbeidet med en regional plan for småkraftverk i Rogaland.

Lagt ut 12/05-2010

Dermed følger Rogaland etter Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland, som alle har eller er i ferd med å få fylkesvise planer for småkraftverk. Fylkeskommunen sier at formålet med planen er å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for små vannkraftverk. Planområdet skal vurderes i et regionalt perspektiv, og planen skal identifisere aktuelle områder for små vannkraftverk som kan bidra til å oppfylle produksjonsmålsettingen i Regionalplan for energi og klima. Småkraftforeninga vil følge planarbeidet nøye og komme med konstruktive innspill for å sikre at småkraftinteressene blir tilstrekkelig ivaretatt i planen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda