logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Valget i Sverige avgjør

Hvis venstresiden tar makten i Sverige etter høstens valg, er det ikke sikkert at planene om et norsk-svensk elsertifikatmarked overlever.

Lagt ut 12/05-2010

Det fremgår av en intervjurunde Montel har foretatt blant opposisjonen i Sverige. Det er frykten for å undergrave egne vindkraftinvesteringer til fordel for norsk vannkraft som er hovedinnvendingen mot et felles marked. Miljøpartiet, Sosialdemokratene og Vänsterpartiet utgjør den såkalte rød-grønne alliansen foran høstens valg i Sverige. Ifølge alliansens syn så vil sertifikatspørsmålet i stor grad påvirkes av en rapport som Energimyndigheten legger frem bare fire dager før valget. Den rød-grønne alliansen i Sverige er i utgangspunktet positive til et felles marked, men mener at det må sørges for utvikling av fornybar energi i begge land. Småkraftforeninga tror at det skal være mulig å samle seg om et felles marked og viser til at det i dag er langt gunstigere å investere i vindkraftprosjekter i Sverige, fordi marginaltapene er vesentlig lavere enn i Norge.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda