logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Massiv tilbakevirkende kraft i Sverige


Gustav Ebenå, Energimyndigheten Sverige
Myndighetene har argumentert ivrig for at vilkårene i Norge og Sverige må være mest mulig like.

[LINK]

Lagt ut 19/05-2010

Den argumentasjonen nyttes gjerne i forbindelse med et utvidet anleggsbidrag hvor man i Sverige kan inkludere investeringer i det maskede nettet. Hvis det er et hovedprinsipp at alt skal være likt, så bør også selve sertifikatkriteriene også være like. Da er det greit å være klar over at det svenske systemet gir nesten halvparten (42%) av sertifikater til allerede eteblerte kraftverk, gjerne større magasinkraftverk. Med tanke på hvor langt inne det sitter å gi sertifikater som lovet til kraftverk på over 1 MW etablert etter 01.01.2004, attpå til i en sterkt avkortet sertifikatperiode, så er det oppsiktsvekkende at OED ikke har fokusert på dette poenget. Videre går 34 % av de svenske sertifikatene til ny eller økt fornybar elproduksjon i gamle kraftverk. Kun 24 % av sertifikatene går til ny fornybar elproduksjon i nye anlegg. Dette går frem av en presentasjon som Gustav Ebenå fra Energimyndigheten i Sverige viste på Sero's 30 års jubileum i Norrkjøping nylig. Se link til hele presentasjonen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda